نماینده داوران استان در رقابت های آزاد نوجوانان انتخابی تیم ملی تکواندو جمهوری ا.ا

از سوی کمیته داوران فدراسیون تکواندو، علی محمد باج، داور بین المللی استان، جهت قضاوت در این رقابت ها دعوت شد.

از سوی کمیته داوران فدراسیون تکواندو، علی محمد باج، داور بین المللی استان، جهت قضاوت در این رقابت ها دعوت شد.