نوریان: پالایشگاه گاز ایلام تنديس برنزی و تقديرنامه جايزه ي ملي انرژي را کسب کرد

مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام با اشاره به اقدامات موثر انجام شده در حوزه مدیریت انرژی، گفت: پالایشگاه گاز ایلام در هفتمين جايزه ملي انرژي در بخش پروژه هاي صرفه جويي برای دو پروژه ارائه شده، موفق به كسب تنديس و تقديرنامه گردید. به گزارش شکرستان به نقل از روابط عمومی، روح اله نوریان افزود: […]

مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام با اشاره به اقدامات موثر انجام شده در حوزه مدیریت انرژی، گفت: پالایشگاه گاز ایلام در هفتمين جايزه ملي انرژي در بخش پروژه هاي صرفه جويي برای دو پروژه ارائه شده، موفق به كسب تنديس و تقديرنامه گردید.

به گزارش شکرستان به نقل از روابط عمومی، روح اله نوریان افزود: اين ارزیابی بصورت سالیانه ازسوی سازمان مديريت صنعتي با همكاري و حمايت نهادهاي اصلي سياست گذاري و نظارت در حوزه مدیریت انرژي شامل معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، سازمان انرژيهاي تجديد پذير و بهره وري انرژي برق ، شركت بهينه سازي مصرف سوخت و سازمان ملي استاندارد ايران انجام مي شود.

وی با بیان اینکه شركت های مختلفي براساس الگوها و شاخص های از پیش تدوين شده، مورد ارزيابي فني و سيستمي قرار مي گيرند، اظهار داشت: این شرکت در بخش پروژه هاي صرفه جويي با 2 پروژه بازيابي جريان اتان ارسالي به فلر و جايگزيني سيستم گرمايش كوره هواي گرم با هيترهاي تابشي شركت نمود كه به ترتيب موفق به كسب تنديس برنزي تک ستاره و تقدير نامه گرديده است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام تصریح کرد: در پروژه ي بازيابي جريان اتان با نصب مبدل حرارتی کولد باکس همچنین یکسری تغییرات فرایندی و راه اندازی سیکل تبرید پروپان، بيش از 300 هزارمترمكعب در روز، گاز اتان با ارزش بالا با شرایطی استاندارد بازيابي و به مبادی مصرف ارسال گردید.

نوریان ادامه داد: در دیگر پروژه ارزیابی شده، تعويض 15 دستگاه كوره هواي گرم راندمان پايين با هيترهای تابشي راندمان بالا در سوله ي كارگاه مركزي و انبار انجام گردیده، كه در نتيجه ي آن كاهش 55 درصدی مصرف گاز و كاهش 94 درصدی مصرف برق در نواحي مربوطه حاصل شده است.

لازم به ذکر است این شرکت در سال گذشته نیز موفق به کسب تندیس برنزی در حوزه ی فرآیندهای انرژی بر در این جایزه ی ملی شده بود.