۴ هزار همیار طبیعت در استان ایلام فعالیت دارند

رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: تا کنون 4254 نفر همیار طبیعت با هدف گسترش فرهنگ حفاظت از عرصه های طبیعی و ملی در این استان جذب شده است.

به گزارش پایگاه خبری شکرستان به نقل از، روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام، در راستای گسترش فرهنگ منابع طبیعی و نیز بکارگیری توان دوستداران طبیعت اداره آموزش، ترویج و مشارکت مردمی این اداره کل با برگزاری جلسات آموزشی _ ترویجی جهت مجریان و بهره برداران منابع طبیعی، فرهنگیان (دانش آموزان و معلمان) و اساتید دانشگاه های استان نسبت به اجرای صد در صدی تعهدات سال جاری برای 2777 نفر کارت همیار طبیعت صادر گردیده است.

رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت مردمی اداره کل یکی از رویکردهای اصلی مدیریت منابع طبیعی را طی یک دهه اخیر، مدیریت مشارکتی منابع طبیعی بیان داشت و اظهار کرد: دستیابی به اهداف اصلی سازمان یعنی حفظ، حراست، احیا، توسعه و بهره برداری بدون مشارکت حداکثری مردم معنای واقعی به خود نخواهد گرفت.

وی گفت: همیاران طبیعت یکی از مهمترین ظرفیت های موجود در راستای فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و مشارکت داوطلبانه در امر حفاظت از این سرمایه های عظیم هستند.