هفته ملی و روز جهانی کودک گرامی و مبارک باد

شعار هفته ملی کودک : حال خوش کودکی رنگ خوش زندگی

شعار هفته ملی کودک :حال خوش کودکی رنگ خوش زندگی

۱۶ تا ۲۲ مهرماه هفته ملی  کودک می باشد.

روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام.