همزمان با آغاز هفته دولت ۲ تا ۸ شهریور و گراميداشت یاد شهیدان رجائی و باهنر

میز ارتباطات مردمی؛

میز ارتباطات مردمی

با حضور دکتر عموزاده  رئیس سازمان جهاد کشاورزی

معاونین و مدیران کل  دستگاه‌های های وابسته

مکان: سالن جلسات سازملن جهاد کشاورزی استان ایلام، ساختمان شماره ۱

۳۰ مرداد۱۴۰۲

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام