همکاری وانتقال 40درصد از بازرسان صمت تا پایان سال به سازمان‌ جهاد کشاورزی ایلام

‍ در جلسه هم اندیشی اجرای دستورالعمل هایی اجرایی قانون انتزاع تکالیف مرتبط با تنطیم بازاربه وزارت جهادکشاورزی مطرح شد :

همکاری وانتقال 40درصد از بازرسان صمت تا پایان سال به سازمان‌ جهاد کشاورزی ایلام

‍ ‍ در جلسه هم اندیشی اجرای دستورالعمل هایی اجرایی قانون انتزاع تکالیف مرتبط با تنطیم بازاربه وزارت جهادکشاورزی مطرح شد :

همکاری وانتقال 40درصد از بازرسان صمت تا پایان سال به سازمان‌ جهاد کشاورزی ایلام

به گزارش شکرستان به نقل از روابط عمومی رئیس سازمان صمت استان ایلام در خصوص واگذاری بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی و فرآورده‌های دامی به وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: حدود ۴۰‌درصد از بازرسان سازمان‌ صنعت، معدن و تجارت ایلام تا پایان سال به سازمان‌ جهاد کشاورزی مامور شدند تا ضمن ارائه تجربیات بازرسی خود، همکاری لازم را با کارشناسان جهاد کشاورزی به منظور نیل به نتیجه مطلوب انجام دهند.

“رضا محمدرحیمی” گفت:بر اساس قانون انتزاع همه وظایف و تکالیف مرتبط با تنظیم و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی و پروتئینی از تولید و تأمین تا نظارت بر توزیع بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

وی افزود: در این جهت موضوع تفویض امر بازرسی و نظارت بر کلیه واحد‌های تولیدی و صنفی گروه‌های هدف به بازرسان سازمان جهاد کشاورزی منتقل شد تا زنجیره تأمین، توزیع، تنظیم و نظارت در این خصوص یکپارچه و کامل شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه نیرو‌های بسیج نیز همواره در طرح‌های نظارتی و شرایط سخت بازار با بازرسان سازمان همکاری می‌کنند عنوان کرد: همچنین به منظور افزایش سطح نظارت‌ها در حوزه‌های مرتبط با سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت از توان و ظرفیت نیرو‌های بسیج اصناف نیز استفاده خواهد شد.