هژبری معاون امور عمرانی استاندار ؛ پروژه زیرگذر ورودی میدان ارغوان ورودی شهر ایلام با پیشرفت بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در ایام اربعین مورد بهره برداری قرار خواهد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام در بازدید از این طرح گفت: تقاطع غیر همسطح ارغوان شهر ایلام امسال تکمیل و زیر بار ترافیک می رود.

به گزارش پایگاه خبری شکرستان ،سعید هژبری در بازدید از عملیات تکمیلی زیرگذر ارغوان شهر ایلام، اظهار داشت: یکی از نقاطی که در سال های اخیر باعث ایجاد گره ترافیکی در ایام اربعین می شد محدوده میدان ارغوان شهر ایلام بود که احداث پل زیرگذر ارغوان به منظور کاهش بار ترافیکی در دستور کار قرار گرفت.

معاون امور عمرانی استاندارگفت :  با هدف رفع گره ترافیکی ورودی شهر ایلام از سمت تونل آزادی دسترسی مسیر برگشت کنارگذر شرقی و دره ارغوان به داخل شهر ایلام عملیات احداث این پل زیر گذر که تکمیل کننده پل روگذر ارغوان است اجرایی شد.

هژبری تاکید کرد: طول پل زیرگذر ارغوان ۴۲ متر است و در مجموع طول رمپهای ورودی و خروجی آن یک کیلومتر است که برای احداث آن اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است .

معاون استاندار با بیان اینکه هم اکنون دیوار کشی و ایمن سازی رمپ های طرفین این پروژه صورت گرفته گفت: ایمن سازی ، کاهش ترافیک ورودی شهر ایلام و همچنین دسترسی مسافرین از کنارگذر شرقی ایلام و دره ارغوان به داخل شهر از جمله اهداف اجرای این پروژه است.

در این بازدید که مدیرکل دفتر فنی ، مدیرکل دفتر شهری ، معاون راه و شهرسازی ، شهردار و معاونین شهردار حضور داشتند مقرر گردید راه و شهر سازی سامان دهی مصالح ناشی از خاکبرداری و بهسازی فلاور باکس های حاشیه پل را انجام و شهرداری ایلام نیز نسبت به انجام مطالعه و اجرای زیبا سازی ونورپردازی حاشیه پل روگذار ورودی ارغوان انجام دهد .