واحدهای صنفی به ثبت اطلاعات در «سامانه امید»

بارگزاری اطلاعات واحدهای صنفی سراسر کشور بر بستر سامانه امید به نشانی asnaf.moi.ir الزامی است/ در راستای سیاست‌های پیشگیرانه ستاد ملی مقابله با کرونا ، واحدهای صنفی باید نسبت به تزریق سه دوز واکسن کرونا، اخذ QR Code و نصب آن در واحد صنفی به فوریت اقدام کنند. معاون بازرسی ونظارت سازمان صمت ایلام در […]

بارگزاری اطلاعات واحدهای صنفی سراسر کشور بر بستر سامانه امید به نشانی asnaf.moi.ir الزامی است/ در راستای سیاست‌های پیشگیرانه ستاد ملی مقابله با کرونا ، واحدهای صنفی باید نسبت به تزریق سه دوز واکسن کرونا، اخذ QR Code و نصب آن در واحد صنفی به فوریت اقدام کنند.

معاون بازرسی ونظارت سازمان صمت ایلام در جلسه ای باحضور نمایندگان اصناف گفت: بر اساس طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا، اجرای فعالیت واحدها و فعالیت های صنفی (تجاری، بازرگانی، خدماتی، تفریحی، رفاهی، تولیدی، صنعتی، کارگاهی، اقتصادی، اجتماعی9 بر بستر سامانه امید الزامی است.

عزت اله عبدخانی ادامه داد: در ضمانت اجرایی این طرح تاکیده شده در مرحله اول اخطار کتبی پلمب، به واحدهای صنفی که بدون داشتن الزامات طرح و اخذ QR کد از سامانه امید فعالیت دارند، در مرحله دوم مسدود کردن پوز بانکی به مدت دو هفته برای واحدها ناقض الزامات تعیین شده و مرحله سوم در صورت عدم رعایت الزامات پلمب به مدت ۳۰ روز خواهد بود.