وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیروی امریه جذب می‌کند

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به ظرفیت ایجاد شده در اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در نظر دارد از توان علمی و تخصصی فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب جذب نیروهای امریه (کارکنان وظیفه) جهت ارائه خدمات در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، کارآفرینی و رفاه در مراکز استان‌ها و مناطق محروم و […]

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به ظرفیت ایجاد شده در اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در نظر دارد از توان علمی و تخصصی فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب جذب نیروهای امریه (کارکنان وظیفه) جهت ارائه خدمات در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، کارآفرینی و رفاه در مراکز استان‌ها و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور استفاده کند.

در این راستا امور مشمولین اداره کل توسعه منابع انسانی این وزارتخانه با همکاری ادارات کل اجرایی استان‌ها در سال ۱۴۰۰ به جذب و بکارگیری تعدادی نیروی متخصص، نخبه و متعهد با مدرک تحصیلی دکتری، فوق لیسانس و لیسانس به صورت سه برابر ظرفیت و برای اعزام ۱ بهمن ۱۴۰۰ اقدام کرده است.

متقاضیان امریه سربازی می‌توانند از تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰ تا تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه مردم یار این وزارتخانه (تعاون‌یار قدیم) به به نشانی اینترنتی taavonyar.mcls.gov.ir از مدارک مورد نیاز و شرایط پذیرش و جذب در ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها اطلاع و ثبت نام کنند.

جذب امریه بعد از قبولی در آزمون و گزینش امکانپذیر بوده و دستگاه هیچ تعهدی مبنی بر جذب و بکارگیری متقاضی به صورت امریه ندارد.

شروع ثبت نام از تاریخ یکم لغایت چهاردهم دیماه امسال و تاریخ اعزام، یکم اسفند ۱۴۰۰ خواهد بود.