عبدالوهاب بخشنده دادستان مرکز استان ایلام:

وضعیت کشتارگاه‌ های استان و توانمندی آنها بررسی شود

عبدالوهاب بخشنده با اشاره به وضعیت کشتار غیرمجاز دام در استان ایلام گفت: باید توانمندی و ظرفیت کشتارگاهها مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به میزان درآمد زایی نسبت به هزینه ها از پتانسیل آنها در راستای کشتار بهداشتی دام استفاده گردد.

به گزارش پایگاه خبری شکرستان ،دادستان مرکز استان ایلام در دیدار با رئیس حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل دامپزشکی استان که در محل دادستانی برگزار گردید،گفت: گرچه موضوع کشتار غیر مجاز دام در استان ایلام بیشتر یک موضوع فرهنگی است، اما در رابطه با مصرف گوشت قرمز و سفید ،تمام شهروندان باید ضرورت های زندگی شهرنشینی را بپذیرند.

عبدالوهاب بخشنده با اشاره به وضعیت کشتار غیرمجاز دام در استان ایلام بیان داشت: باید توانمندی و ظرفیت کشتارگاه ها مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به میزان درآمد زایی آن نسبت به هزینه ها از پتانسیل کشتارگاه ایلام در راستای کشتار بهداشتی دام استفاده گردد.

وی افزود: یکی از دغدغه‌ های اصلی حوزه بهداشت و درمان در استان کشتارگاه های طیور هستند که تحت هر شرایطی باید ساماندهی شوند وباید از تمام حلقه های بخش اقتصاد دام و تولید در این بخش در استان حمایت شود.

بخشنده عنوان کرد:گاهی ممکن است در این حوزه واگذاری‌هائی به صورت اشتباه صورت گرفته باشد که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

دادستان مرکز استان ایلام خاطر نشان کرد : همنشینی با مرز عراق و استفاده از این پتانسیل می‌تواند تمام وجوه اقتصادی استان را تحت تاثیر قرار دهد و در راستای ارز آوری وکمک به اقتصاد استان می توان از ظرفیت صادرات استفاده نمود.