پایداری و حفظ ایمنی تاُسیسات یکی از اولویت‌های اصلی شرکت گاز ایلام است

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام گفت: با توجه به تکمیل گازرسانی استان و تغییر رویکرد شرکت گاز ایلام از فاز مهندسی به بهره‌برداری، پایداری، نگهداشت و حفظ ایمنی تاُسیسات و شبکه گازرسانی یکی از اولویت‌های اصلی کار بازرسی فنی این مجموعه است.

به گزارش شکرستان ،؛”محمود کشاورز” افزود: برنامه بازرسی و ضخامت سنجی نقاط مستعد خوردگی تاُسیسات و تجهیزات ایستگاههای تقیل فشار گاز استان در سال ۱۴۰۱ در دستور کار این واحد قرار گرفت که با همکاری ادارات گاز شهرستان‌ها، تعداد ۸ هزارو ۴۰۰ نقطه مورد ضخامت سنجی با دستگاه آلتراسونیک انجام و تمامی شیرهای اطمینان و شاتاف ولوهای استان نیز بازرسی و گواهی کالیبراسیون برای آنها صادر شده است.

وی با بیان اینکه در ادامه فرآیند بازرسی از خطوط تغذیه، انشعابات و تاُسیسات بهره‌برداری گازرسانی، واحد بازرسی فنی توانست در سال گذشته تعداد ۳۷۶ مورد از تاُسیسات گازرسانی را مورد بازرسی قرار دهد، اظهار داشت: این موارد شامل ۲۵ مورد بازرسی ایستگاههای حفاظت کاتدیک(CPS)، ۳۶ مورد بازرسی ایستگاههای تقلیل فشار (CGS)، ۱۴۱ مورد بازرسی ایستگاههای تقلیل فشار (TBS)، ۴۵ مورد بازرسی ایستگاههای اندازه‌گیری واحد‌های صنعتی، ۷ مورد هیتر و ادورایزر و ۱۲۲ مورد بازرسی کیفی و فنی پروژه‌های گازرسانی در سطح استان بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام از کنترل کیفی بیش از ۲۵ هزارو ۶۱۵ هزار قلم کالا توسط کارشناسان بازرسی فنی خبر داد و تصریح کرد: به منظور جلوگیری ازورود کالای غیراستاندارد به پروژه‌های گازرسانی استان، در طول سال گذشته ۳۶۴ هزارو ۸۶۴ متر لوله و ۲۵ هزارو ۶۱۵ مورد اتصالات بازرسی کالایی و همچنین ۲۴۳ هزارو ۸۶۰ متر تست نیوماتیک شبکه بازرسی و کنترل کیفی شدند.

کشاورز با بیان اینکه واحد بازرسی فنی این شرکت با استفاده از علم روز، دانش و تخصص، سلامت تجهیزات را برای پایداری توزیع گاز در سطح استان دو‌چندان می‌کند، گفت: با استفاده از سیستم‌های کنترلی، نظارتی، ایمنی و آزمایش سلامت تجهیزات، راه برای توزیع مستمر و پایدار گاز مشترکین هموار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با استفاده از سیستم‌های کنترلی، نظارتی، ایمنی و آزمایش سلامت تجهیزات، راه برای عدم نصب کالای غیراستاندارد هموار می‌شود، افزود: در سال ۱۴۰۱ میزان شبکه نشت‌یابی شده ۴ هزارو ۶۲۰ کیلومتر شبکه پلی‌اتیلن و همچنین ۶۴۹ کیلومتر خطوط تغذیه و ۱۲۱ هزارو ۶۹۰ مورد انشعابات مورد نشت‌یابی قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام اظهار داشت: خوشبختانه با همدلی و تلاش مضاعف کارکنان واحد بازرسی فنی و همکاری خوب سایر واحدها و ادارات گازرسانی استان، کلیه برنامه‌های هدف گذاری شده تا پایان سال محقق شده است.