مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ؛

پل صلواتی تا آخر هفته زیر بار ترافیک می رود

سید زاهدین چشمه خاور گفت : پل صلواتی تا آخر هفته زیر بار ترافیک می رود.

به گزارش شکرستان، صبح امروز استاندار ایلام و مدیران استانی حوزه زیرساخت‌های اربعین از «پل صلواتی» در قالب تور رسانه‌ای بازدید بعمل آوردند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در این بازدید با عنوان اینکه پل صلواتی با دهنه ۴۵ متر که بخشی از عملیات آن سال گذشته و بخشی دیگر در سال جاری انجام شده است ،گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان برای این پروژه مهم  ۷۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.

سید زاهدین چشمه خاور با عنوان این مطلب که برای زیر ساخت های اربعین در حوزه راهداری و کمتر از دو سال میزان  ۲ هزار و چهارصد میلیارد تومان برای زیرساخت های اربعین هزینه شده است،تصریح کرد: بیش از یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به سال جاری است.

وی با ذکر این مطلب که از مجموع ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده در حوزه زیرساخت اربعین در کمتر از ۲ سال گذشته میزان ۲ هزار و پانصد میلیارد مربوط به اداره کل  راه و شهرسازی استان و مابقی مربوط به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای است، افزود: حجم خاکبرداری برای پروژه پل صلواتی  ۸۰۰  هزار متر مکعب بود که از این میزان ۱۳۶ هزار مترمکعب آن توسط پیمانکار اجرایی و مابقی به صورت امانی بوده است و تا آخر هفته این پل زیر بار ترافیک می رود.