چرا رسانه های مدافع حقوق زنان در مقابل مرگ مروه شربینی سکوت کردند؟

مروه شربینی زنی مصری و محجبه در آلمان که سه ماهه باردار بود به جرم داشتن روسری واهانت به حجابش توسط یک آلمانی در دادگاه و مقابل چشم قاضی با چاقو کشته و قاتلش تبرئه شد!!!

مروه شربینی زنی مصری و محجبه در آلمان که سه ماهه باردار بود به جرم داشتن روسری واهانت به حجابش توسط یک آلمانی در دادگاه و مقابل چشم قاضی با چاقو کشته و قاتلش تبرئه شد!!!

شوهر مروه در دادگاه و جلوی چشم همگان برای نجات همسرش به طرف وی شتافت که توسط پلیس آلمان مورد تیراندازی قرار گرفت و پس از آن ادعا شده که پلیس آلمان از روی اشتباه به شوهر شربینی تیراندازی کرده است.

چرا آن موقع هیچ کس نیامد نظام حکومتی و سیستم سیاسی آلمان را زیر سوال ببرد و آروغ روشنفکری بزند!

اما یک زن در ایران فوت می کند و رئیس جمهور از خانواده اش دلجویی می نماید و همه نظام بسیج می شوند تا دوربین ها را چک کنند که هیچ حقی از کسی ضایع نشود آن وقت یک عده باسوءاستفاده از شرایط، سیستم حکومتی و نظام اسلامی را زیر سوال می برند!

خانواده «مهسا امینی» حق دارند پیگیر مرگ دخترشان شوند، اما این تجمعات اندک شمار و مدیریت شده، جز تامین خوراک برای رسانه های معاند هیچ دردی را از خانواده امینی دوا نمی کند وانتظار است مردم ما با هوشیاری آب در آسیاب دشمن نریزند.