کارخانه صنایع چوب در شهرستان دهلران ایجاد می شود

رونق زراعت چوب به عنوان تجارتی سودآور، افزون بر درآمدزایی به حفظ ثروت های جنگلی و رفع نیازهای کشور به چوب کمک می کند اما این زراعت در کشور مورد توجه قرار نگرفته است.

رونق زراعت چوب به عنوان تجارتی سودآور، افزون بر درآمدزایی به حفظ ثروت های جنگلی و رفع نیازهای کشور به چوب کمک می کند اما این زراعت در کشور مورد توجه قرار نگرفته است.

به گزارش خبرنگار شکرستان با توجه به اینکه سالانه بخشی از جنگل های کشور به دلایلی مانند آتش سوزی ها و قاچاق چوب از بین می رود رونق زراعت چوب می تواند راهکاری ارزشمند برای صیانت از این گنجینه های خدادادی باشد.

طبق آمار جهانی حدود ۶/۶ درصد از مساحت ایران معادل ۱۱ میلیون و ۷۵ هزار هکتار را جنگل دربرگرفته و از این میزان تنها ۸ / ۱ درصد با وسعت ۳۰۰ هزار هکتار را جنگل های طبیعی بکر و دست نخورده با تنوع زیستی بالا و پوشش غنی جنگلی تشکیل می دهد.

آمارها نشان از آن دارد که حدود ۶ / ۹۰ درصد جنگل های ایران معادل ۱۰ میلیون و ۳۱ هزار هکتار را نیز جنگل های طبیعی آسیب دیده تشکیل می دهند که این آمار نیاز به توسعه زراعت چوب را دوچندان کرده است.

رضا احمدی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری در گفت و گو با خبرنگار شکرستان در ایلام گفت: باتوجه به ظرفیت های مناسب کشت زراعت چوب در شهرستان دهلران، در آینده نزدیک کارخانه صنایع چوب در دهلران ایجاد می شود.

وی افزود : سال های اخیر اقدامات بسیار خوبی در حوزه جنگل کاری و بیابان زدایی در شهرستان دهلران انجام شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان ایلام با اشاره به اینکه طرح زراعت چوب در دستور کار سازمان جنگل ها قراردارد افزود: خوشبختانه استان ایلام بخصوص شهرستان دهلران در بحث طرح زراعت چوب در کشور پیشرو است.

احمدی به طرح زراعت چوب ۵۰۰ هکتاری در آینده نزدیک در شهرستان دهلران اشاره کردوگفت: خوشبختانه سرمایه گذار اجرای این طرح در حال انجام پروسه های اداری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام افزود: این سرمایه گذار علاوه بر طرح زراعت چوب ، صنایع پائین دست و جانبی را ايجاد خواهد کرد که زمینه اشتغال ۵۰۰ نفر  فراهم‌ می شود.

وی به کاشت درخت به یاد شهیدان استان اشاره کرد و گفت: در راستای برنامه‌های ذیل کنگره ۳ هزار شهید استان، ۳ میلیون اصله نهال به یاد هر شهید یک هزار اصله نهال کاشت می شود .

دکتر رضا احمدی گفت : خوشبختانه اداره‌ کل منابع طبیعی استان ایلام امسال با تولید ۴ میلیون اصله نهال در سطح ۴هزار هکتار با مشارکت‌ مردم ، کشاورزان، مجريان طرح و تشکل‌های مختلف کاشت نهال به یاد شهدا را اجرا می کند.