کسب مقام اول تیم وزنه برداری بانوان شهرستان چوار در مسابقات استانی(ایلام)

تیم شش نفره وزنه برداری بانوان شهرستان چوار با ترکیب ۶ نفر وزنه بردار توانست مقام اول مسابقات استانی را به خود اختصاص دهد.

کسب مقام اول تیم وزنه برداری بانوان شهرستان چوار در مسابقات استانی(ایلام)

تیم شش نفره وزنه برداری بانوان شهرستان چوار با ترکیب ۶ نفر وزنه بردار توانست مقام اول مسابقات استانی را به خود اختصاص دهد.

-زینب شهبازی در دسته 45 کیلو مقام اول
-هلیا حیدری در دسته 58 مقام اول
– مریم روشنی در دسته 64 کیلومقام اول
– سونیا مهدیان در دسته 76 کیلو مقام اول
-محدثه هاشمی در دسته 81 مقام اول
-سارینا هاشمی مثبت 81کیلو گرم مقام اول

‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌