گرد و خاک پروازهای فرودگاه ایلام را با تاخیر همراه کرد

مدیرکل فرودگاه شهدای ایلام از تاخیر در تمامی پروازهای فرودگاه شهدای ایلام بعلت شرایط ناشی از ورود توده گرد و غبار به استان ایلام خبرداد. به گزارش شکرستان محمد جواد یگانه  از تاخیر در تمامی پروازهای فرودگاه شهدای ایلام بعلت شرایط ناشی از ورود توده گرد و غبار به استان ایلام خبرداد. مدیرکل فرودگاه شهدای […]

مدیرکل فرودگاه شهدای ایلام از تاخیر در تمامی پروازهای فرودگاه شهدای ایلام بعلت شرایط ناشی از ورود توده گرد و غبار به استان ایلام خبرداد.

به گزارش شکرستان محمد جواد یگانه  از تاخیر در تمامی پروازهای فرودگاه شهدای ایلام بعلت شرایط ناشی از ورود توده گرد و غبار به استان ایلام خبرداد.

مدیرکل فرودگاه شهدای ایلام گفت: به دلیل وجود ریزگردها، کاهش دید افقی در فرودگاه ایلام و رعایت نکات ایمنی، تا اطلاع ثانوی پروازهای این فرودگاه با تاخیر انجام خواهد شد.

وی افزود: مسافران قبل از عزیمت به فرودگاه شهدای ایلام حتما با اطلاعات پرواز یا شماره 199 یا تلفن مستقیم 0843236800 تماس بگیرند.