۱۴ پروژه پژوهشی در پالایشگاه گاز ایلام اجرا شده است

محسن خزلی رئیس پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز ایلام با اشاره به اینکه در راستای تولید پایدار، پاک، ایمن و بهره ور، این واحد در سال 1400 بیش از ۱۴پروژه پژوهشی اجرا شده است، گفت: از این تعداد ۶ پروژه پژوهشی خاتمه یافته و ۸ پروژه پژوهشی در حال اجرا می باشد. به گزارش […]

محسن خزلی رئیس پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز ایلام با اشاره به اینکه در راستای تولید پایدار، پاک، ایمن و بهره ور، این واحد در سال 1400 بیش از ۱۴پروژه پژوهشی اجرا شده است، گفت: از این تعداد ۶ پروژه پژوهشی خاتمه یافته و ۸ پروژه پژوهشی در حال اجرا می باشد.

به گزارش شکرستان، محسن خزلی افزود: یکی از مهمترین نشانه های ارتقا کشورها، آموزش همراه با پژوهش می باشد که نتیجه آن افزایش بهره وری در حوزه های مختلف فرهنگی و اقتصادی آن کشور خواهد شد.

وی اظهار داشت: مهمترین این پروژه ها بررسی بهبود و بهینه سازی طراحی واحد بازیافت گوگرد به منظور کاهش مقدار گوگرد در دودکش نسبت به مقدار طراحی، بررسی اثر عدم وجود آنتی اسپینیگ نسبت به طراحی اولیه در ولوی سینی های برج های تماس و احیای در شرایط دریافت خوراک حداکثری با تکنیک های مدلسازی CFD ، امکان سنجی روش های تولید ترشیوبوتیل مرکاپتان از محصولات تولیدی در صنایع پالایشگاهی و یا سایر مواد اولیه در دسترسُ می باشد.

وی ادامه داد: پروژه پژوهشی بررسی بهبود و بهینه سازی طراحی واحد بازیافت گوگرد به منظور کاهش مقدار گوگرد در دودکش نسبت به مقدار طراحی توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران و بررسی اثر عدم وجود آنتی اسپینیگ (نسبت به طراحی اولیه) در ولوی سینی های برج های تماس و احیای در شرایط دریافت خوراک حداکثری با تکنیک های مدلسازی CFD با ۵۰ درصد پیشرفت توسط دانشگاه رازی کرمانشاه در حال اجرا می باشند.

رئیس پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز ایلام هدف از انجام این پروژه ها را رفع نیازهای عملیاتی و مهندسی شرکت و کاهش خطرات زیست محیطی عنوان کرد و گفت: پروژه فرصت مطالعاتی امکان سنجی روش های تولید ترشیوبوتیل مرکاپتان از محصولات تولیدی در صنایع پالایشگاهی و یا سایر مواد اولیه در دسترس از سوی دانشگاه پیام نور ایلام در حال اجرا است که با انجام پروژه می توان به روش مطلوب برای استحصال و تولید بومی ماده ترشیوبوتیل مرکاپتان بعنوان یکی از مواد کلیدی موردنیاز کشور دست یافت.

خزلی تصریح کرد: پروژه پژوهشی تحلیل اقتصادی و امکان سنجی بازیابی بخار هدر رفته از خط کندانس برگشتی توسط پژوهشگاه صنعت نفت و تحقیق و پژوهش در تعیین شرایط مناسب احیا و امکان استفاده مجدد از جاذبهای غیر فعال شده در بستر نم زدای گاز توسط دانشگاه ایلام اجرا و خاتمه یافته و نتایج این پروژه های پژوهشی جهت بهره برداری لازم به واحدهای عملیاتی و مهندسی ابلاغ شد.
وی ادامه داد: پژوهش و تحقیق یکی از ارکان اساسی رشد جوامع است و یک جامعه رو به توسعه نیازمند نهاد هایی است که فرهنگ پژوهش را در راستای توسعه پایدار به جریان انداخته و از نتایج این پژوهش ها؛ یافته ها و نظریات ارزشمند را در جهت نیل به اهداف ملی بهره برداری کند.

رئیس پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز ایلام از تخصیص اعتبار این شرکت برای حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با حوزه گاز در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری خبر داد و افزود: این شرکت بستری مناسب برای همکاری فناورانه بین صنعت و دانشگاه برای رفع نیازهای مساله محور از طریق حمایت از این پایان نامه هارا فراهم کرده و تاکنون 191 پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی را مورد حمایت خود قرار داده است که از این تعداد ۱۴۶ مورد خاتمه یافته و ۴۵ مورد در حال انجام می باشند.

خزلی اظهار داشت: این واحد پژوهشی در سال جدید که توسط مقام معظم رهبری به نام تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده است در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و بومی سازی اقلام وارداتی شرکت؛ برنامه هایی را در راستای حمایت از آنها و استفاده از توان علمی متخصصان داخلی در دست اقدام داشته و در نظر دارد به صورت عملی اقدامات موثری را در زمینه نوآوری و فناوری انجام دهد که نتایج و خروجی آن در صنعت گاز قابل بهره برداری باشد.