۲۶/۲ دهم درصد رشد بودجه استان ایلام در بخش جاری و عمرانی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام در گفت و گو با خبرنگار شکرستان گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که اولین بودجه دولت سیزدهم می‌باشد براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب در اصلاح ساختار بودجه و برنامه‌های دولت در خصوص پیشرفت و عدالت تدوین شده‌ است. مهندس قیصوری افزود: لایحه براساس آمایش سرزمین و سیاست‌های اقتصاد […]

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام در گفت و گو با خبرنگار شکرستان گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که اولین بودجه دولت سیزدهم می‌باشد براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب در اصلاح ساختار بودجه و برنامه‌های دولت در خصوص پیشرفت و عدالت تدوین شده‌ است.

مهندس قیصوری افزود: لایحه براساس آمایش سرزمین و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های بالادستی تنظیم شده‌است که سیاست‌های آن رشد اقتصادی ، ارتقاءبهره‌وری ، عدالت‌محوری ،ثبات اقتصادی و ارتقاء بودجه‌ریزی می‌باشد .

این مسئول با اشاره به بودجه استان ایلام در بخش جاری و عمرانی که ۲۶/۲ دهم درصد رشد داشته‌ است بیان کرد: رشد منابع عمومی کشور ۱۷ درصد است و استان ایلام نسبت‌ به کشور رشد خوبی داشته است.

قیصوری افزود:اعتبار ردیف اربعین در استان ایلام از ۱۰۰ میلیارد به ۱۳۰ میلیاردافزایش پیدا کرده‌ است که نشان از رشد ۳۰ درصدی آن دارد .

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: سرانه اعتبارات استان ایلام ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که نسبت به متوسط کشور که ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می باشد دارای سرانه بالاتری است .

وی بالاترین سرانه را مربوط به استان ایلام دانست و گفت: حدود سه‌ برابر متوسط کشوری سرانه استان ایلام است که از ۱۱ استان کشور اعتباراتی بیشتر را جذب نموده است.

قیصوری با اشاره به جمعیت کم استان ایلام نسبت به سایر استانها افزود: رتبه ۲۰ اعتبارات عمرانی را در کشور داریم که این نشان از تلاش‌های نمایندگان محترم و استاندار وقت ایلام است.