۷۵۸ دستگاه کمباین کار برداشت غلات در ایلام را انجام می دهند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: در حال حاضر ۷۵۸ دستگاه کمباین کار برداشت غلات در مناطق مختلف ایلام را انجام می دهند.

به گزارش شکرستان ، سازمان جهاد کشاورزی امیدوار است با تمهیدات اندیشیده شده در خصوص انتقال تعداد ۶۰۰ دستگاه کمباین مهاجر از استان های فارس، کردستان، همدان، کرمانشاه، آذرغربی و شرقی، خراسان رضوی، لرستان و… به کارگیری تعداد ۱۵۸ دستگاه کمباین بومی که در برداشت اغلب مناطق استان با موفقیت اقدام کرده اند، مابقی مزارع استان (که کمتر از ۸ درصد سطوح غلات پاییزه را تشکیل می‌دهد) را نیز در زمان مناسب برداشت کند.

گفتنی است ؛ تا کنون بیش از ۹۰ درصد مزارع گندم آبی و دیم بخش های زاگرس و شباب در شهرستان چرداول با بهره‌گیری از تعداد ۳۳ دستگاه کمباین بومی ( ۲۴ دستگاه آن بومی بخش آسمان آباد) و ۷۵ دستگاه کمباین مهاجر و با سرعت مطلوب برداشت شده است.