استاندار ایلام در دیدار با رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:

۷۶ سفر شهرستانی در روزهای تعطیل با هدف «بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ها» و «دیدار بی واسطه با مردم» انجام شد

استاندار ایلام گفت:حوزه مسکن و اشتغال در دولت سیزدهم بسیار مهم است و تمرکز ما بر اشتغالزایی و تولید مسکن است.

به گزارش پایگاه خبری شکرستان ، استاندار ایلام روز دوشنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۲ در دیدار با رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با قدردانی از حمایت های رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، گفت: حوزه مسکن و اشتغال در دولت سیزدهم بسیار مهم است و تمرکز ما بر اشتغالزایی و تولید مسکن است.

وی همراهی و همکاری همه دستگاه های اجرایی استان برای پیشبرد برنامه های طرح نهضت ملی مسکن در استان را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: عملکرد مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چه در حوزه تولید مسکن چه در قالب طرح نهضت ملی مسکن و نوسازی منازل فرسوده شهری و روستایی رضایت بخش است.

استاندار ایلام در ادامه بیان داشت: ۷۶ سفر شهرستانی در روزهای تعطیل با حضور مدیران کل استانی با هدف «بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ها» و «دیدار بی واسطه با مردم» انجام شد و در این دیدار مشکل بسیاری از پروژه ها برطرف شد.

رئیس بنیاد انقلاب اسلامی کشور نیز در این دیدار گفت: ۴ هزار واحد مسکونی در روستاهای استان ایلام احداث می شود.

مهندس اکبر نیکزاد افزود: ۶۰ درصد مساکن روستایی استان ایلام مقام سازی و نوسازی شده است که این در حالی است که متوسط کشوری ۵۲ درصد بود که با ساخت ۴ هزار واحد مسکونی جدید در استان ایلام در مجموع به ۷۰ درصد خواهیم رسید.

وی ادامه داد: برای ساخت و ساز و مشارکت در طرح های تولید مسکن در قالب های مختلف برای استان تمام تلاش خود را بکار خواهیم گرفت.