۸۹ درصد کل عرصه های استان را اراضی طبیعی تشکیل داده اند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام گفت: ۸۹ درصد کل عرصه های استان را اراضی طبیعی تشکیل داده که برای بیش از ۹۹ درصد این اراضی کاداستر تهیه شده است.

به گزارش خبرنگار شکرستان، ابراهیم پیرزادیان روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار داشت: با هدف مالکیت دولت بر اراضی ملی، نظارت بر عرصه ها و جداسازی این اراضی از مستثنیات طرح کاداستر در حال اجراست.

وی افزود: بهره برداری درست و اصولی از عرصه های ملی، توسعه، صیانت و حفاظت از عرصه ها برای نسل های آینده، کنترل و مهار روان آب ها در چارچوب قانون از اهداف مهم در دستور کار منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام یادآور شد: استفاده از تشکل های مردمی و ایجاد تعاونی های بهره برداری عرصه های طبیعی از مهمترین برنامه ها ست و در این راستا ۱۲۶ تعاونی بهره برداری از عرصه های طبیعی با مشارکت جوامع محلی سازمان دهی شده است.

پیرزادیان ادامه داد: همچنین در بحث رفع تداخل و موانع تولید، تعیین حدود مستثنیات از اراضی ملی و تغییر کاربری و بهره برداری اراضی ملی در چارچوب قانون و با حضور دستگاه های مرتبط چون جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و اقتصادی دارایی امکان پذیر است.

وی در مورد طرح زراعت چوب هم توضیح داد: برای تامین چوب مورد نیاز، طرح زراعت چوب با کاشت گونه های متناسب با هر اقلیم جغرافیایی انجام می پذیرد و از تولید و کاشت نهال های سوزنی برگ و گونه های غیربومی و خارجی که مهاجم برای گونه های بومی محسوب می شوند، در نهالستان ها و عرصه ها ممنوع شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام افزود: یکی دیگر از اقدامات این اداره ایجاد زون های تفرجگاهی در مناطق مختلف است ، حضور مردم در این زون ها باعث حفظ سایر اراضی ملی می شود و همچنین حفظ و حفاظت از ذخایر ژنتیکی و ذخیره گاه ها برای نسل های آینده به عنوان ایستگاه های ذخیره ژنتیکی گیاهی از برنامه های مهم این اداره کل است.

وی با بیان اینکه سرانه جنگل در کشور هشت و هفت دهم هکتار است، اظهار داشت: اما سرانه جنگل در ایلام یک هکتار است که نشان از غنای جنگل در استان است که از این مقدار ۶۹ درصد را رویشگاه های بلوط و ۳۱ درصد کنار است.