100 درصد اراضی نیروهای مسلح صاحب سند شدند

مدیر کل ثبت اسناد استان ایلام گفت: با همت و تلاش کارکنان مجموعه ثبت اسناد 100 درصد اراضی نیروهای مسلح صاحب سند شدند.

به گزارش شکرستان به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام ظهر امروز مورخ 15 آبان 1402 مراسمی با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام ،سرپرست معاونت نظارت وبازرسی و جمعی از مدیران کل سطح استان در محل سالن جلسات اداره کل برگزار  و  نماینده سازمان بازرسی معارفه گردید.

مدیر کل ثبت اسناد استان ایلام، ضمن ارائه آمار دقیق در زمینه اسناد تک برگی گفت:  برای کلیه دستگاههای اجرایی در حال حاضر 15230 سند که معادل 2873 هکتار بوده صادر و تحویل خزانه داده ایم.

مراد پور با بیان اینکه  17755 از 18000 هکتار اسناد منابع طبیعی صادر نموده ایم علل ناتمام ماندن باقیمانده را اختلافات یا اینکه این اراضی در حاشیه شهر بوده اند عنوان کرد.

مرادپور با  ارائه آمار اسناد دولتی گفت : با همت و تلاش کارکنان مجموعه ثبت اسناد خوشبختانه 100 درصد اراضی نیروهای مسلح صاحب سند گردیده اند.

هاشمیان  سرپرست معاونت نظارت و بازرسی ضمن معارفه بازرسان حوزه املاک، با تقدیر و تشکر از مجموعه ثبت اسناد عزم و تلاش شبانه روزی را ناشی از مدیریت صحیح در این مجموعه تلقی کرد.

وی افزود براساس ماده 10 قانون جهش تولید مسکن وظایف دستگاه های اجرایی پیش بینی گردیده و کلیه دستگاه های اجرایی در سطح استان با همکاری اداره ثبت اسناد و نماینده مستقر در این اداره کل نسبت به صدور سند مالکیت خود باید اقدام نمایند.